100 Years Love (Chill Ke Remix)[:: OOOOOO OEOeOEOaOEOeOEO1OEOeOEOaOEOeOEO0OEOeOEOaOEOeOEO0OEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOYOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOrOEOeOEOaOEOeOEOsOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOLOEOeOEOaOEOeOEOoOEOeOEOaOEOeOEOvOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEO(OEOeOEOaOEOeOEOCOEOeOEOaOEOeOEOhOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEOlOEOeOEOaOEOeOEOlOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOKOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOROEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOmOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEOxOEOeOEOaOEOeOEO)OEOeOEOaOEOeOEO ::]

Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh

Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh

Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn

Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang

Nàng ơi em có muốn theo anh, ta về chốn phương xa

Về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta

Lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm

Em có muốn theo anh, ta về chốn trăm năm

“Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh

Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh

Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn

Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang”

Trả lời

0981.019.019