2 Phút Hơn (TKT Remix)[:: 2PH(R 2 Phut Hon (TKT Remix) ::]

Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi

Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly

Uống thêm vài ly vì đời chẳng mấy khi vui

Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng

Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng

Đừng nói chi, mình uống đi

1234231, hình như anh nói anh say rồi

1234231, hình như anh nói anh yêu em rồi

*TKT Drop*

Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi

Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly

Uống thêm vài ly vì đời chẳng mấy khi vui

Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng

Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng

Đừng nói chi, mình uống đi

1234231, hình như anh nói anh say rồi

1234231, hình như anh nói anh yêu em rồi

Trả lời

0981.019.019