60 Năm[:: 6N 60 Nam ::]

(Sáng Tác: Y Vân)

Em ơi có bao nhiêu?

60 năm cuộc đời

20 năm đầu, sung sướng không bao lâu.

20 năm sau, sầu vương cao vời vợi

20 năm cuối là bao.

Ơ là thế đời sống không được bao

Ơ là bao đời không lâu là thế

Ơ được bao năm sống mà yêu nhau.

Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời

Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai?

Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời

Em ơi ta sống được bao…?

Trả lời

0981.019.019