Ai Về Sông Tương

Bài hát: Ai Về Sông Tương – Đức Long

Ai có về bên bến sông Tương

Nhắn người duyên dáng tôi thương

Bao ngày ôm mối tơ vương.

Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương

Tâm hồn mơ bóng em luôn

Mong vài lời em ngập hương.

Thu nay về vương áng thê lương

Vắng người duyên dáng tôi thương

Mối tình tôi vẫn cô đơn.

Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em

Mơ hoài hình bóng không quên

Hương tình mộng say dịu êm.

Bao ngày qua, Thu lại về mang sầu tới

Nàng say tình mới, hồn tôi tơi bời

Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng

Tình thơ ngây từ đây nát tan.

Hoa ơi, thôi ngưng cười đùa lả lơi

Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình

Để bao ngày thắm dày xéo tâm hồn này

Lệ sầu hoen ý Thu.

Ai có về bên bến sông Tương

Nhắn người duyên dáng tôi thương

Sao đành nỡ dứt tơ vương.

Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ

Dây tình tôi nắn cung tơ

Dứt lòng sầu trách người mơ.

Trả lời

0981.019.019