An Phú Đông

[Lời 1:]

Bên hàng dừa cao dòng sông mờ soi bóng

Nhớ những chiến binh trồng cây trên má hồng

Điêu tàn nhà hoang đường xưa ngập xương máu

Muôn cây bấp bênh giữa dòng trôi đến đâu

Hôm nay ai nghe có súng gọi hồn về

Ôi bao anh linh khuất bóng trọn lời thề

Vươn lên mây cao khí uất tràn tràn đầy

Nghe dân quân Nam vẫn thét rền nơi đây

[ĐK:]

Đây An Phú Đông

Ơi An Phú Đông

Ngày nào quân đi reo bao hùng dũng

Đây An Phú Đông

Ơi An Phú Đông

Muôn đời uy linh sống với núi sông

[Lời 2:]

Sa trường là đây ngàn cây còn vương máu

Tiếng súng vẳng xa từ đâu như thét gào

Con đò dừng đưa đoàn quân qua muôn sông

Hôm nay bến xưa vẫn còn ghi chiến công

Nơi đây dân quê sát cánh cùng thề nguyền

Xung phong đi lên Thát Đát dành tự quyền

Nơi đây chôn thây chiến sĩ dòng Lạc Hông

Im nghe muôn dân hát khúc hờn non sông

[ĐK:]

Trả lời

0981.019.019