Anh Có Về Cùng Em[:: ACVCE Anh Có Về Cùng Em ::]

Ở cuối trời Tây Bắc có Lai Châu

Nơi sông đà chảy quay núi cao

Xìn Hồ gió lộng gập ghềnh khúc cua lên Tam Đường

Hoa rừng ngát hương theo cùng em

Dòng suối mát lành cùng em hát

Ngần trắng trong sương làn da tắm em

Xoè hoa đắm cùng tiếng khèn anh

Quay nước tròn xoe đen màu tóc

[ĐK:]

Mùa vàng trên nương mừng em hát

Gùi ngô lúa về gùi tình anh

Cùng về Lai Châu mùa nương mới

Anh có theo về cùng em

Ai chi pảy hươn toi noong ơi

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019