Anh Em Chí Cốt (Đức Thiện Remix)[:: AECC(TR Anh Em Chi Cot (Duc Thien Remix) ::]

Đời phong ba đắng cay

Kiếp gian nan lưu hành

Bao muộn phiền trong tôi

Đều tan biến cùng anh.

Và chí trai ngang tàn

Dù bão tố sờn vai

Mặc lòng người thâm sâu

Khó khăn ta cùng qua.

Đừng quên tôi nhé anh

Có nương thân chốn nào

Bật lửa châm điếu thuốc

Lòng luôn hướng về nhau.

Cùng sớt chia vui buồn

Nguyện sống chết vì anh

Danh lợi không xá chi

Bao hiểm nguy chẳng màng.

[ĐK:]

Thù hận đời chia li tình ta

Nhưng thề quyết vẫn không đổi dời

Một lòng ta hiên ngang, kề vai bên nhau

Welcome to ***

Xóa tan ngàn trùng sóng gió.

Tuy người dưng không chung dòng máu

Ta cùng nhấp chén cay ấm lòng

Xin nguyện thề ngàn sau có nhau

Tình tri kỷ ta mãi luôn bền lâu.

Trả lời

0981.019.019