Anh Em[:: OO OEOeOEOaOEOeOEOAOEOeOEOaOEOeOEOnOEOeOEOaOEOeOEOhOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOEOEOeOEOaOEOeOEOmOEOeOEOaOEOeOEO ::]

Bài hát: Anh Em – Titanium

Ấy ấy mấy Anh Em mình ơi !

Ấy ấy mấy Anh Em mình ơi !

Không lợi – không bần – không bạc – Còn mỗi đam mê

Vốn nghề CA HỌA cho đời ! chẳng tính

Thói thường xiết chặt dẫn lối đam mê

Móc tâm hồn lơ lửng nơi khóa đàn

Mượn cô đơn thách thức tuổi thanh xuân

Ai cứ đi vì đến như vậy đó

Anh Em rồi thì cũng chẳng bỏ được nhau

Khi bạn đau tôi thoáng qua suy nghĩ

Bỗng lặng người khúc ruột trên quặn đau

Nhưng bạn ơi ! Đàn Ông ai lại nói

Cứ sĩ diện để mày khỏi chọc tao .

Anh Em rách lành đùm bọc

Anh Em dở hay đỡ đần

Anh Em cùng xây mơ ước

Anh Em cùng gánh thời gian

Không lợi – không bần – không bạc – Còn mỗi đam mê

vốn nghề CA HỌA cho đời ! chẳng tính

Đủng đa đủng đỉnh, ểnh ương muôn nơi

Ấy ấy mấy Anh Em mình ơi !

Ấy ấy mấy Anh Em mình ơi !

Trúc Mai vui họp sum vầy

Tứ Hải giao tình nghĩa nặng

Như chung một nhà

Trả lời

0981.019.019