Anh Lính Tình Nguyện Và Điệu Múa Apsara

Em dịu dàng trong điệu múa Apsara

Anh là người lính tình nguyện

Mang theo câu hát dân ca

“Yêu nhau cởi áo cho nhau!”

Ap-sa-ra! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra anh từng yêu Cam-pu-chia

Qua câu chuyện cổ

Đền Angkor uy nghi nắng chói chang

Anh từng đi vượt rừng sâu

Qua bao mùa giông bão

Cùng những người lính Cam-pu-chia anh dũng.

1-Apsara! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra! Ôi lời hát thay lời tổ quốc

“Yêu nhau cởi áo cho nhau”

2-Apsara! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra! Ôi lời hát thay lời tổ quốc

“Yêu nhau mãi mãi ta gần bên nhau”

Apsara

Apsara

Apsara

Trả lời

0981.019.019