Anh Lính Tình Nguyện Và Điệu Múa Apsara[:: ALTNVDMA Anh Linh Tinh Nguyen Va Dieu Mua Apsara ::]

Em dịu dàng trong điệu múa Apsara

Anh là người lính tình nguyện

Mang theo câu hát dân ca

“Yêu nhau cởi áo cho nhau!”

Ap-sa-ra! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra anh từng yêu Cam-pu-chia

Qua câu chuyện cổ

Đền Angkor uy nghi nắng chói chang

Anh từng đi vượt rừng sâu

Qua bao mùa giông bão

Cùng những người lính Cam-pu-chia anh dũng.

1-Apsara! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra! Ôi lời hát thay lời tổ quốc

“Yêu nhau cởi áo cho nhau”

2-Apsara! Ôi điệu múa hay tình đất nước?

Ap-sa-ra! Ôi lời hát thay lời tổ quốc

“Yêu nhau mãi mãi ta gần bên nhau”

Apsara

Apsara

Apsara

Trả lời

0981.019.019