Anh Thương Em Em Thương Ai (Orinn Remix)[:: ATEETA(R Anh Thuong Em Em Thuong Ai (Orinn Remix) ::]

Em đem chuyện em để kể hết cho anh nghe.

Chuyện về người mà em thương lắm.

Lâm la vài câu em khóc mưa ròng.

Anh ta làm em đau rồi phải không.

Bên em anh biết có rất nhiều người.

Nhưng khi em khóc chỉ anh mà thôi.

Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà.

Bỏ rơi 1 người tuyệt vời như em.

Nghĩ đi mà xem lúc em vừa chợt ngã.

Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua.

Muốn khuyên em 1 câu.

Dù có y nhau đậm sâu.

Nhưng đã xa rồi.

Quay lại chẳng bền đâu.

Vứt hết đi ngày mai anh muốn thấy em tồn tại.

Nhưng vết thương không ai không tự lành lại.

Để sẽ can ngăn vài câu.

Anh đấy chẳng thương em đâu.

Nhưng nói ra sợ làm em đau.

Trả lời

0981.019.019