Anh Thương Em Em Thương Ai (Orinn Vinahouse Remix)[:: ATEETA(VR Anh Thuong Em Em Thuong Ai (Orinn Vinahouse Remix) ::]

Em đem chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe

Chuyện về một người mà em thương lắm

Lân la vài câu em khóc như mưa giông

Anh ta làm em đau rồi phải không

Bên em, anh biết có rất nhiều người

Nhưng khi em khóc, chỉ anh mà thôi

Anh ta sẽ phải, nuối tiếc khi mà

Bỏ rơi một người tuyệt vời như em

Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã

Ai là người cạnh kề, cùng em vượt qua

Muốn khuyên em một câu

Dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi

Quay lại chẳng bền đâu

Vứt hết đi ngày mai

Anh muốn thấy em tồn tại

Những vết thương không ai khâu, tự lành lại

Định sẽ căn ngăn vài câu

Anh ấy chẳng thương em đâu

Nhưng nói ra sợ làm em đau

Bên em, anh biết có rất nhiều người

Nhưng khi em khóc, chỉ anh mà thôi

Anh ta sẽ phải, nuối tiếc khi mà

Bỏ rơi một người tuyệt vời như em

Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã

Ai là người cạnh kề, cùng em vượt qua

Muốn khuyên em một câu

Dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi

Quay lại chẳng bền đâu

Vứt hết đi ngày mai

Anh muốn thấy em tồn tại

Những vết thương lhông ai khâu, tự lành lại

Định sẽ căn ngăn vài câu

Anh ấy chẳng thương em đâu

Nhưng nói ra sợ làm em đau

Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã

Ai là người cạnh kề, cùng em vượt qua

Muốn khuyên em một câu

Có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi

Quay lại chẳng bền đâu

Vứt hết đi ngày mai

Anh muốn thấy em tồn tại

Những vết thương không ai khâu, tự lành lại

Định sẽ căn ngăn vài câu

Anh ấy chẳng thương em đâu

Nhưng nói ra sợ làm em đau

Nhưng nói ra sợ làm em đau

Trả lời

0981.019.019