Anh Về Thủ Đô

Anh về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong

Với vạn niềm tin với muôn tình thương

Ðiểm tô phố phường người trai áo xanh

Phố hoa pha màu lá rừng

Anh về Thủ Ðô ấm êm lòng tôi

Ðứng lại gần nhau nói câu chuyện vui

Chuyện hai chúng minh gặp nhau chốn đây

Lúc quân dân cùng nắm tay

Ôi nầy anh !

Áo xanh chiến trường bạc mầu

Mến anh mến từ thuở nào

Người trai tranh đấu

Ôi nầy anh !

Ðã mang đến tình mặn mà

Ðến anh những lời thật thà

Lòng dân mong chờ

Anh về Thủ Ðô biết bao là vui

Ðã để lại đây mến thương đầy vơi

Người dân nước Việt ghi ơn các anh

Ðã hy sinh vì giống nòi

Anh về Thủ Ðô nước Nam tự do

Chút quà mừng anh chiến binh đường xa

Là muôn tấm lòng yêu thương đón anh

Ðón anh trai hùng bước qua !

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019