Bạch Đằng Giang

Bạch Đằng Giang

Sáng tác: Lưu Hữu Phước

1.

Đây Bạch Đằng Giang

sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,

Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.

Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô

Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô

Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau

Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !…

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành

Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh

Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân

Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần…

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng

Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng

Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng

Đằng Giang vẫn sáng.. để cho nòi giống soi chung…

2.

Đây Bạch Đằng Giang

sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,

Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.

Trên dòng sông muôn bóng gợi trong trí ta

Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua

Diệt quân Ngô Tiên chỉ , giết hết quân sài lang

Kìa quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi

Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối

Người nay có hay: Đã vì chúng ta,

Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà…

Hồn nước vẫn sống với trời, non, nước

Ngày nay ta noi tấm gương anh hùng

Dù có.. phơi thây quyết cùng nhau bước

Làm cho rõ biết, cháu con nòi giống tiên rồng

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019