Bài Ca Thống Nhất (Live)

Biển trời bao la đẹp như gấm hoa

Nước mây muôn màu

Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca

Bắc Nam một nhà

Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô khoan

Là khoan dô hò

Là khoan dô khoan

Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn

Một mùa Đông gió Bắc vừa tan

Bạn mình ơi đón vui xuân về

Hân hoan

Biển trời xuân sang

Bắc Nam sum họp

Một nhà đông vui

Huy hoàng

Biển trời xuân sang

Con chim reo mừng

Trở về quê hương

Mến thương

Ôi

Khải hoàn ta ra

Ta gạt mái chèo

Tự do ra khơi

Tự do vô lộng

Đời tự do

Gió xuân về

Đời tự do

Gió xuân về.

Dô khoan

Là khoan dô hò

Là khoan dô khoan

Trời Việt Nam gió reo nắng cười

Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi

Người Việt Nam đón xuân xây đời

Tương lai

Biển trời quê ta

Bao năm chia rời

Cuộc đời chia đôi

Nơi phương trời

Biển trời quê ta

Nay chung một nhà

Thỏa lòng bao năm

Ước mơ

Ôi

Biển trời bao la

Đã sạch bóng thù

Từ Bắc vô Nam

Cờ sao tưng bừng

Người Việt Nam

Đón xuân về

Người Việt Nam

Đón xuân về

Người Việt Nam

Đón xuân về

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019