Bài Ca Tuổi Trẻ Quê Chung

Nơi Vĩnh Linh sáng ngời đất mẹ

Ta hát bài ca tuổi trẻ quê chung

Tân Kỳ ơi! Xứ Nghệ kiên trung

Vẫn nhớ một thời gian khổ hy sinh

Trong kháng chiến đã cùng chia lửa

Nghĩa tình sau trước, một lòng sắt son

Tuổi trẻ hôm nay nguyện cùng tiếp bước

Tô đẹp bài ca non nước quê mình

Hai tiếng Tân Kỳ hai tiếng Vĩnh Linh

Mãi mãi trọn tình đồng chí, anh em

Ơi Vĩnh Linh! Bao chiến công vĩ đại

Tuyến lửa quê ta lũy thép thành đồng

Tân Kỳ ơi bao ngọn núi dòng sông

Còn in dấu những chiến công ngày ấy

Đất hai quê từng giờ thay đổi

Ta đến đây rồi mà cứ ngỡ trong mơ

Tuổi trẻ vững tin tự hào tiếp nối

Xây dựng Tân Kỳ cùng với Vĩnh Linh

Giàu đẹp văn minh cuộc sống vươn mình

Hát mãi bài ca nghĩa tình quê chung

Trả lời

0981.019.019