Bài Đồng Dao Của Hà

Đàn vỡ như vết thương ruột đứt vô thanh

Lời vỡ như vết bầm thể xác vô danh

Lời nói chỉ gió bay

Bài hát chỉ phút giây

Thì thế chớp mắt thôi một đời

Đàn ai mà câm tiếng?

Câm vì ai mà câm?

Mưa về như những mũi đâm

Lời ai tựa như lưới đan dọc ngang tim mình

Cười khẽ cũng thấy đau tâm can

Đàn nói như tiếng than của gió vô minh

Đàn khóc trong bóng thầm của những sinh linh

Đàn tắt vì đứt hơi, đàn chết đàn vỡ đôi

Bài hát cũng tắt ngang giọng người

Một giấc một giấc thôi

Một giấc trăm năm

Một nắm tung hết bụi vào gió xa xăm

Từ tiếng đàn đứt ngang

Trận mưa rào chứa chan

Tẩy xóa những lỗi sai của đời

Thì thế chớp mắt thôi một đời.

Trả lời

0981.019.019