Bạn Ơi Có Nhớ

Bài hát: Bạn Ơi Có Nhớ – V.A

Mai chia tay bạn ơi có nhớ

Nhớ từng nụ cười trong ánh mắt thân ***

Mai đi xa bạn ơi có nhớ

Nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm nay

Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ

Nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao

Nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân ***

Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây

Trả lời

0981.019.019