Bạo Động[:: BD Bao Dong ::]

Cuốn theo vòng xoáy lao vào những hố đên tội lỗi

Nơi loài người bán rẻ giá trị tình yêu- Để đem lại những lời đường mất ngọt ngào đầy lừa dối

Và lòng người cứ thế đa đoan xảo trá, sau mỗi lần xã hội tiếp cận điều mới

Người vs người giả tạo cùng với lẽ đời

XÔ ĐẨY NHAU ĐÂM VÀO CHỖ CHẾT!!!!

chorus:

Thế giới đang đảo điên trong tâm trí tao

Cuốn trôi theo vòng xoáy sâu đến vô tận

Ánh sáng như mờ xa nơi lối thoát kia

TAO KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH 1 CÁ THỂ RÁC RƯỞI!!!

verse 2

ĐẬP THẲNG VÀO MẮT TAO- một xã hội đang đần sụp đổ và tàn lụi

ĐÂP THẲNG VÀO MẮT TAO– những con thú khát máu đang ăn thịt lẫn nhau

ĐẬP THẲNG VÀO MẮT TAO- hàng trăm cạm bẫy hiểm ác đang nhăm nhe chờ đợi

ĐẬP THẲNG VÀO MĂT TAO- CON NGƯỜI ĐANG TRỞ THÀNH RÁC RƯỞI!!

chorus:

Thế giới đang đảo điên trong tâm trí tao

Cuốn trôi theo vòng xoáy sâu đến vô tận

Ánh sáng như mờ xa nơi lối thoát kia

TAO KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH 1 CÁ THỂ RÁC RƯỞI!!!

BREAK

LOÀI NGƯỜI PHÁT ĐIÊN (x3)

chorus:

Thế giới đang đảo điên trong tâm trí tao

Cuốn trôi theo vòng xoáy sâu đến vô tận

Ánh sáng như mờ xa nơi lối thoát kia

TAO KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH 1 CÁ THỂ RÁC RƯỞI!!!

BREAK

LOÀI NGƯỜI PHÁT ĐIÊN (x3)

Trả lời

0981.019.019