Bé Phòng Dịch Corona[:: BPDC Be Phong Dich Corona ::]

Phòng dịch CORONA bé chỉ thích ở nhà

Phòng dịch CORONA bé không thích đi xa

Bé ở nhà với Ông với Bà.

Phòng dịch CORONA bé thể thao mỗi ngày

Phòng dịch CORONA bé không chơi với ai

Bé ở nhà với Mẹ với Cha.

Và khẩu trang bé luôn mang khi đi xa

Rửa sạch tay giữ đôi tay khi đi xa

Để dịch CORONA luôn cách xa bé ra

Để dịch CORONA luôn cách xa cách xa

Phòng dịch CORONA bé chỉ thích ở nhà

Phòng dịch CORONA bé không thích đi xa

Bé ở nhà phòng dịch CORONA.

Trả lời

0981.019.019