Bé Quét Nhà[:: BQN Be Quet Nha ::]

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ

Chổi to, chổi to bà quét sân to

Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà!

Trả lời

0981.019.019