Bên Cây Đàn Guitar

Bài hát: Bên Cây Đàn Guitar – V.A

Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca

Vang đi muôn phương xa những lời thiết tha

Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca

Vì cuộc đời cần những tiếng hát, hãy hát lên bạn ơi!

Vì cuộc đời cần những tiếng hát, hãy hát lên bạn ơi!

Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca

Vang đi muôn phương xa những lời thiết tha

Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca

Vì cuộc đời cần những tiếng hát, hãy hát lên bạn ơi!

Vì cuộc đời cần những tiếng hát, hãy hát lên bạn ơi!

Trả lời

0981.019.019