Bên Lề

Tôi bước đến.

Sắm một vai, anh trai của em.

Dù sâu trong tôi, chỉ mong, làm người yêu em.

Em đã có.

Có người yêu, chung đôi kề vai.

Đậm sâu trong tôi, hiểu nhưng, chấp nhận bên lề…

Nếu lỡ không may.

Một ngày em, anh ta đỗ vỡ.

Lúc đấy tôi, sẽ nói ra, điều cần nói ra…

Nói tiếng yêu em

Thành người yêu em như mộng ước.

Phút thoáng qua, những nghĩ suy, có phần ích kỷ…

Vì thật trong con tim, nếu đã yêu thật tâm thì luôn chỉ cần.

Thấy nụ cười trên môi cô gái ấy…

Chỉ cần cô ấy thấy, hạnh phúc

Với người cô ấy chọn.

Thì người đơn phương nguyện đơn phương thôi…

Nếu cô ấy cần, có anh này, sát bên luôn sẵn sàng.

Nếu cô ấy cần, bờ vai này, luôn chờ tựa nương mãi.

Lúc cô ấy cần, chỉ mong là, lúc kiếp sau tương phùng.

Để duyên kiếp này, cô ấy hạnh phúc có tôi từ sau…

Kể từ khi yêu em.

Trái tim tôi, tập *** và mạnh mẽ rồi.

Tôi biết cười nhiều cùng em thôi bối rối.

Thà mình không yêu ai thì tốt.

Nhưng giờ yêu mất rồi.

Dù lòng đơn côi, dù người không hề hay biết tôi…

Nếu cô ấy cần, có anh này, sát bên luôn sẵn sàng.

Nếu cô ấy cần, bờ vai này, luôn chờ tựa nương mãi.

Lúc cô ấy cần, chỉ mong là, lúc kiếp sau tương phùng.

Để duyên kiếp này, cô ấy hạnh phúc có tôi từ sau…

Tôi sẽ mãi, diễn tròn vai, anh trai của em…

Trả lời

0981.019.019