Bên Tượng Đài Rừng Sác

Bài hát: Bên Tượng Đài Rừng Sác – Diệu Hiền

Nước triều dâng đưa tôi vào rừng Sác

Chiến khu xưa giữa kênh rạch sình lầy

Rừng đước điệp trùng cùng bao huyền thoại

Đặc công đoàn 10 in đậm nơi đây

Tượng đài các anh xanh rợp bóng cây

Ngát hương thờ hơn tám trăm liệt sĩ

Bao đồng đội chưa về nơi yên nghỉ

Cuộc chiến xa rồi vẫn day dứt nỗi đau

Anh đang ở đâu? Đáy sông Lòng Tàu

Đã hóa mây trời khi đánh thành Tuy Hạ

Hay trong lửa xăng Nhà Bè nghìn độ

Xin hãy về theo làn khói hương bay

Ác liệt tột cùng thử thách tuổi xanh

Để cái được không che đi cái mất

Mãi kiêu hãnh tượng đài bất khuất

Giữa màu xanh rừng Sác thành đồng.

Trả lời

0981.019.019