Biển Nghìn Thu Ở Lại

Bài hát : Biển Nghìn Thu Ở Lại – Trịnh Vĩnh Trinh

Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu… ngậm ngùi…

Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu… ngậm ngùi…

Trả lời

0981.019.019