Bồ Công Anh[:: BCA Bo Cong Anh ::]

Từng cơn gió…thoáng qua…

Nhẹ nâng cánh, vút bay…

Loài hoa trắng, gió đưa…

Bồ Công Anh vút bay…

Làn gió cuốn gió cuốn bay đi đến nơi nào?

Tìm nơi bình yên xa xôi,cuối chân trời…

Mang một kiếp sống khốn khó, bay đi hoài..

Tìm nơi bình yên xa xôi, mãi bay mãi bay…

Bao giờ ? bình yên….

Bao giờ? mầm non…

Vươn chồi màu xanh…

Bao giờ? Bao giờ? Bao giờ?

Làn gió cuốn gió cuốn bay đi đến nơi nào?

Tìm nơi bình yên xa xôi cuối chân trời…

Mang một kiếp sống khốn khó bay đi hoài…

Tìm nơi bình yên xa xôi mãi bay mãi bay…

Bay đi đâu tìm nơi bình yên, bay đi đâu bay đi hoài…

Nghe xa xôi bình yên chờ ta, bay đi thôi…bay…..

Trả lời

0981.019.019