Bố Là Tất Cả[:: BLTC Bo La Tat Ca ::]

Bố là tàu lửa

Bố là xe hơi

Bố là con ngựa

Em cưỡi em chơi.

Bố là thuyền nan

Cho em vượt sóng

Bố là sông rộng

Cho thuyền em bơi.

Bố, bố là bờ đê

Cho em nắm ngủ

Bố bố là phi thuyền

Cho em bay vào không gian.

Bố, bố là tất cả

Bố ơi bố ơi

Bố là tất cả

Bố ơi bố ơi

Những lúc bố mệt

Bố là bố thôi.

Trả lời

0981.019.019