Bơ Vơ

Nhìn ánh sao rơi trong trời đêm

Nhặt cánh hoa rơi bên thềm xưa

Người yêu khuất xa khi chiều ấy

Giờ mình tôi đứng trông sao mờ

Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm

Lỡ bước sang sông… ôi từ đây

Người đem nát tan cho đời tôi

Giờ mình tôi đếm sầu chia phôi

Ôi… dòng sông xanh ngày xưa

Đâu người yêu mến thuở ấy

Vương lại tim tôi bao êm đềm

Hết rồi kỷ niệm mộng đã tàn

Đừng oán than chi thêm đàn ơi

Tình dở dang rồi ôi biệt ly

Người đâu đến đây trong chiều ấy

Để sầu để nhớ rồi người đi

Đỗ Thế Hùng Laguna Lăng cô – Huế 15/10/2012

Trả lời

0981.019.019