Bốn Màu Áo (Pre 75)

Bài hát: Bốn Màu Áo (Pre 75) – Mai Lệ Huyền

Một lần anh đến thăm em

Lúc gió mưa rơi đầy ngoài thềm

Lúc chúng ta hy vọng thật nhiều

Nên áo em đẹp màu xanh.

Rồi một lần ước mơ mai sau

Lúc pháo yêu đương nhuộm màu hường

Lúc đón cô dâu về nhà chồng

Cho áo em hồng tình yêu….

Có những lúc nghe bơ vơ

Hẹn không đến cho em đợi chờ

Giận anh thường hay quên

Khoác áo tím em đi trong mưa

Dù nhiều lần anh đã hay dặn:

“Đừng mặc màu áo tím anh không ưa!”..

Mình giận nhau đã ba hôm nay…

Biết nhớ biết thương nhau thật là nhiều

Em khoác áo hoa vàng lần hẹn đầu

Hai đứa qua cầu gặp nhaụ…

Trả lời

0981.019.019