Bông Hoa Rừng

Bông Hoa Rừng (Lê Thương)

Trèo lên đỉnh non cao, lên đỉnh non cao

Nghe lời chim gọi gió

Nghe lời chim gọi gió

dào dạt chưa

Trèo lên đỉnh non cao, lên đỉnh non cao

Bỗng đâu gặp gỡ tình cờ

Một nàng sơn nữ hững hờ trong mây

Tóc cô trong gió lẳng lơ

Trong nắng vàng rỡn cặp má hồng tươi

Mắt như nước lặng in trời

Cánh đào thắm nét miệng cười như mơ

Làn sóng xuân vờn mắt say

Tình xuân đượm đoAÙi mày thanh thanh

Làn sóng xuân vờn mắt say

Tình xuân nồng đượm đôi mày thanh thanh cười

Xuân đắm đuốí trời tình

Lòng ta như muốn tan thành hư không

Ta ôm thiếu nữ trong lòng

Người yêu thoát biến thành bông hoa rừng

(NHẠC)

Bông hoa nay vẫn còn hương

Lòng ta còn bông hoa nay vẫn còn hương, vẫn còn hương

Lòng ta còn vết đàn thương không cùng

Đính hoa ở một bên vết đau thương không cùng, thương không cùng

Đính hoa ở một bên lòng

Nghìn năm tiếc giấc mơ màng khi xưa

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019