Bông Và Hoa[:: BVH Bong Va Hoa ::]

Mẹ ơi mẹ

Bông và hoa

Có khác nhau không Mẹ ?

Khác chứ con

Bông là bông

Hoa là hoa

Bông là để minh chứng

Thế ư!

Hoa là để mình ngắm

Thế à !

Như thế là

Con biết rằng

Bông và hoa

Là sao?

Trả lời

0981.019.019