Bừa Bộn[:: BB Bua Bon ::]

Bài Hát: Bừa Bộn – Stupant

Có ai nhìn thấy cái ví của tôi

Tôi tìm mãi

Vừa đây thôi tôi còn thấy nó trong quần bò

Có ai nhìn thấy cái bút của tôi

Tôi tìm mãi

Vừa đây thôi tôi còn thấy nó trên mặt bàn

Có ai nhìn thấy cái mũ của tôi

Tôi tìm mãi

Ngày hôm qua tôi còn thấy nó trên nền nhà

Ngày hôm nay ai đi ngang qua phòng tôi

Những nỗi nhức nhối trời ơi

Đã sắp xếp thật gọn gàng

Để giờ đây tôi đang lao đao nhìn quanh

Nhưng tôi không sao tìm nhanh

Bao nhiêu thứ vốn đáng ***

Có ai nhìn thấy cái dép của tôi

Tôi tìm mãi

Ngày hôm kia tôi còn thấy nó trong gầm giường

Có ai nhìn thấy cái ví của tôi

Tôi tìm mãi

Vừa đây thôi tôi còn thấy nó trong quần bò

Ngày hôm nay ai đi ngang qua phòng tôi

Những nỗi nhức nhối trời ơi

Đã sắp xếp thật gọn gàng

Để giờ đây tôi đang lao đao nhìn quanh

Nhưng tôi không sao tìm nhanh

Bao nhiêu thứ vốn đáng ***

Trả lời

0981.019.019