Búp Bê Cổ Tích[:: BBCT Bup Be Co Tich ::]

Anh búp bê búp bê búp bê búp bê cổ tích

Anh búp bê búp bê búp bê búp bê thần tiên.

Đây là thạch sanh

Đây là cô tấm

Đây là bà tiên

Kìa là dì ghẻ

Thằng xí thạch sanh

Thằng giành cô tấm

Em khoái bà tiên

Đua nhau ẵm bồng.

Anh búp bê búp bê búp bê búp bê cổ tích

Anh búp bê búp bê búp bê búp bê thần tiên.

Còn một con búp bê nữa chứ

Con búp bê búp bê nào đâu

À đúng rồi đúng rồi đúng rồi

Nó đang ngồi co ro một mình

Chẳng có ai chịu đến làm bạn

Bởi lòng nó gian ác vô cùng

À đúng rồi đúng rồi đúng rồi

Đó là con búp bê dì ghẻ.

Trả lời

0981.019.019