Butterfly

1. Ngắm trời mây

Là bao nhiêu cảm xúc lạ

Từ khi gặp anh

Tự dưng tim bỗng lên tiếng

Bi ba di bom… Ôi sao thật vui!

Tình yêu vừa mới bắt đầu

Và cứ thế chúng ta bên cạnh

nhau

La la la…la la la

My heart is blooming

Spring is passing by

You give me that feeling

[ĐK:]

Butterfly Butterfly Butterfly

You give me butterfly

Thế sao anh không kề bên?

Khẽ nói thầm rằng anh nhớ em?

Thế sao anh không kề bên?

Khẽ nói thầm…với em!

2. Chỉ cần anh

Gần bên em mỗi khi buồn

Hoàng hôn vừa buông

Mưa rơi ti ta ti tách

Bi ba di bom… Ôi sao thật vui!

Tình yêu vừa mới bắt đầu

Và cứ thế chúng ta bên cạnh nhau

La la la…la la la

My heart is blooming

Spring is passing by

You give me that feeling

[ĐK:[

Butterfly Butterfly Butterfly

You give me butterfly

Thế sao anh ko kề bên?

Khẽ nói thầm rằng anh nhớ em?

Thế sao anh không kề bên?

Khẽ nói thầm…với em!

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019