Cả Nhà Ngủ Ngon[:: CNNN Ca Nha Ngu Ngon ::]

Tắt đèn

Ngủ thôi Ba ơi

Tắt đèn

Nằm bên cạnh Mẹ

Một tay ôm gối

Chúc Mẹ chúc Ba

Mẹ Ba chúc con

Cả nhà ngủ ngon

Tắt đèn

Ngủ thôi Ba ơi

Tắt đèn

Nằm bên cạnh Mẹ

Một tay ôm gối

Chúc Mẹ chúc Ba

Mẹ Ba chúc con

Cả nhà ngủ ngon

Tắt đèn

Ngủ thôi Ba ơi

Tắt đèn

Nằm bên cạnh Mẹ

Một tay ôm gối

Chúc Mẹ chúc Ba

Mẹ Ba chúc con

Cả nhà ngủ ngon

Tắt đèn

Ngủ thôi Ba ơi

Tắt đèn

Nằm bên cạnh Mẹ

Một tay ôm gối

Chúc Mẹ chúc Ba

Mẹ Ba chúc con

Cả nhà ngủ ngon

Tắt đèn

Trả lời

0981.019.019