Cha Thấy Đau Lòng (Đắng Tình Anh Em)[:: CTDL(TAE Cha Thay Dau Long (Dang Tinh Anh Em) ::]

Nhân gian xưa nay đã có câu

Gà một mẹ chớ đá nhau hoài

Khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua

Chớ hơn thua khi cùng sống chung trong một gia đình

Đôi khi ta nghĩ đến cây xanh

Cùng một cội chỉ có mấy cành

Khua nhau làm gì để cho cây đau

Chỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ chê cười

Bao nhiêu chuyện xưa hôm nay lớn lên con đã quên rồi sao

Không gian bình yên êm ấm ngọt ngào

Bên nhau ngày đêm dẫu có thứ chi ta cũng luôn nhường nhau

Nay tranh giành chi cay đắng buồn đau

Nuôi con ngày đêm không than trách công con hiểu cha mẹ không

Trông con giành tranh nước mắt lưng tròng

Ai đang lạc chân, đang *** nát lên tuổi thơ mà đi

Thôi xin mau dừng chân suy nghĩ lại đi

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019