Chân Quê[:: CQ Chan Que ::]

Bài hát: Chân Quê – Hồng Vân

Thơ: Nguyễn Bính

Ngâm: Hồng Vân

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi !

Nào đâu cái yếm lụa sồi

Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.

Nào đâu cái áo tứ thân,

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh !

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019