Chị Ong Nâu Và Em Bé[:: CONVEB Chi Ong Nau Va Em Be ::]

Chị Ong Nâu nâu nâu nâu

Chị bay đi đâu đi đâu

Bác Gà Trống mới gáy

Ông Mặt Trời mới dậy

Mà trên những cành hoa

Em đã thấy chị bay

Bé ngoan của chị ơi

Hôm nay trời nắng tươi

Chị bay đi tìm nhuỵ

Làm mật ong nuôi đời

Chị vâng theo bố mẹ

Chăm làm không nên lười

Trời xanh xanh xanh xanh

Chị Ong bay nhanh bay nhanh

Hoa nở những cánh thắm

Đi tìm mật trĩu nặng

Chị Ong muốn mình qua

Nghiêng đôi cánh chào hoa

Bé nghoan của chị ơi!

Hôm nay trời nắng tươi

Chị bay đi tìm nhuỵ

làm mật ong nuôi đời

Chị vâng theo bố mẹ

Chăm làm không nên lười

Trả lời

0981.019.019