Chiếc Khăn Rơi

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng.

Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.

Chiếc khăn Piêu, chiếc khăn Piêu

Thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu.

Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây.

Vương trên cây.

Suỵt

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.

Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây.

Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ.

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.

Nhắn tin theo cùng gió

Khăn còn đây đợi người.

Astri ơi!

Trả lời

0981.019.019