Chiến Binh Xanh Chống Dịch

Khắp hành tinh xanh, kìa virus đang lây lan rất nhanh

Khắp hành tinh xanh, reo rắc bao đau thương

Khắp hành tinh xanh, bao con người chẳng được an lành

Có Kun siêu phàm, sẽ tiếp thêm sức mạnh

Tiến lên, tập luyện cùng papa bự

Nhớ không quên, khoẻ như Papa bệnh gì chẳng xa…

Cố lên, một ngày mới vươn vai nào

Cùng thể thao với Kun cao lớn với hành tinh xanh

Tập luyện với những đam mê

Tiếp cho papa thêm sức mạnh

Tập luyện với những đam mê

Sẽ cho thân ta thêm sức đề kháng

Tám tám Chớp chớp tiến lên

Cùng Papa xông pha sút bóng

Tập luyện với những đam mê

Sẽ mang cho thân ta căng tràn đề kháng hơn bao người

Nào là nhà mình cùng tập thể thao

Nào là nhà mình cùng nhấc tay cao

Nào là nhà mình cùng tập thể thao

Nào là nhà mình cùng nhấc Kun cao nào

[RAP:]

Tăng cường sức đề kháng

Khỏe mạnh tập thể thao

Ở nhà nguyên cả tháng

Sức khỏe phải làm sao

thì tập luyện cùng Papa bự

Cho virus không còn nơi định cư

Cho mọi thứ trở về với trình tự

ai cũng có sức khỏe như kình ngư

Brahh

Tiến lên, tập luyện cùng papa bự

Nhớ không quên, khoẻ như papa bệnh gì chẳng xa

Cố lên, một ngày mới vươn vai nào

Cùng thể thao với Kun cao lớn với hành tinh xanh

Tập luyện với những đam mê

Tiếp cho papa thêm sức mạnh

Tập luyện với những đam mê

Sắm cho thân ta thêm sức đề kháng

Tám tám Chớp chớp tiến lên

Cùng Papa xông pha sút bóng

Tập luyện với những đam mê

Sẽ mang cho thân ta căng tràn đề kháng hơn bao người

Nào là nhà mình cùng tập thể thao

Nào là nhà mình cùng là nhấc tay cao

Nào là nhà mình cùng tập thể thao

Nào là nhà mình cùng nhấc Kun cao nào

[RAP:]

Tăng cường sức đề kháng

Khỏe mạnh tập thể thao

Ở nhà nguyên cả tháng

Sức khỏe phải làm sao

Thì tập luyện cùng Papa bự

Cho virus không còn nơi định cư

Cho mọi thứ trở về với trình tự

Ai cũng có sức khỏe như kình ngư

Brahh

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019