Chiến Binh Xanh

Chiến Binh Xanh

Rác ở khắp nơi

Cứ thế này thì tiêu mất thôi

Rác ở khắp nơi

Trên khắp bao con đường

Rác ở khắp nơi

Nào ống hút và bịch nylon

Rác ở khắp nơi

Đừng lo có KUN siêu phàm

Thế gian là 1 màu xanh an lành

Chiến binh Xanh bảo vệ nơi mà ta thương yêu

Có KUN

Hành tinh xanh thêm bao lần

Cùng theo KUN

Tiếp sức mạnh với gia đình siêu nhân

ĐK:Mình cùng hóa Chiến binh Xanh

Mãi thông minh luôn đầy sức mạnh

Mình cùng hóa Chiến binh Xanh

Đám rác ma siêu dơ mau chạy nhanh

Tám Tuốt Chớp Chớp tiến lên

Cùng PaPa xông pha quét rác

Mình cùng hóa chiến binh xanh

Thế gian hôm nay bỗng dưng sạch nhờ có KUN siêu phàm

Rác ở khắp nơi

Cứ thế này thì tiêu mất thôi

Rác ở khắp nơi

Không tốt cho môi trường

Rác ở khắp nơi

Nào ống hút và bịch nylon

Rác ở khắp nơi

Đừng lo có KUN siêu phàm

Tiến lên cùng xông pha PaPa Bự

Chiến binh Xanh bảo vệ nơi mà ta thương yêu

Có KUN, là tự nhiên có sức mạnh

Cùng theo KUN, bay khắp nơi cứu nhanh hành tinh xanh

[ĐK-RAP:]

Thông minh như Tám Tuốt

Can đảm như PaPa

Nhanh nhẹn như Chớp Chớp

Sắc sảo như MaMa vì

Gia đình nông dân siêu phàm

Thật mạnh mẽ để cứu hành tinh xanh

Bảo vệ đất bảo vệ nước bảo vệ cây

Bảo vệ tất cả ước mơ vẫn còn đây

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019