Chiều Đông

Chiều Đông tuyết lũng âm u

Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn

Ngày đi tầu cũng đi luôn

Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon.

Phường xa nhịp sắt bon bon

Tầu như dưới tỉnh núi non vọng ầm

Nhà ga dột mái lâm râm

Máu đi có nhớ hồi tâm chiều nào.

Một mình tôi với tuyết non cao

Với cồn phố tịnh buốt vào thịt da

Với mây trôi nhợt trăng tà

Với đèn xóm Hạ cũng là tịch liêu

Chiều Đông tuyết lũng âm u

Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn

Mình tôi nhịp bước đăm đăm

Tâm tư khoác kín chiều căm lạnh nhiều

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019