Chiều Một Mình Qua Phố[:: CMMQP Chieu Mot Minh Qua Pho ::]

Bài hát: Chiều Một Mình Qua Phố – Khánh Ly

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười

Cho mình còn nhớ nhau

Chiều qua bao nhiêu lần tay mời

Nghe buồn ghé môi sầu.

Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu

Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Áo xưa chưa *** phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.

Chiều một mình qua phố nghe dòng nước mắt quay quanh.

Bước chân nghe *** cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh

Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết tên.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019