Chiều Mưa Qua Sông

Bài hát: Chiều Mưa Qua Sông – Hạnh Nguyên

Chiều năm xưa qua đò sang sông vắng

Nghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lau thưa

Áo bà ba em khua chèo vượt sóng

Má em hồng soi bóng nước Cửu Long

Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết

Cô lái đò buồn tiễn khách sang sông

Giữa chiều mưa đong đưa ngàn nỗi nhớ

Nhớ con đò thương ai đó chờ mong

Gió cuốn mây trôi thuyền xuôi về trăm ngã

Hoa lục bình tím cả dòng sông

Mênh mang con nước lớn ròng

Qua sông đứng đợi, trời chiều đổ mưa

Chiều qua sông không còn ai đưa rước

Cô lái đò ngày trước bước sang ngang

Nước Cửu Long mênh mông cuồn cuộn sóng

Sóng giữa trời hay sóng của lòng tôi.

Trả lời

0981.019.019