Chiều

Trên đường về nhớ đầy

Chiều chậm đưa chân ngày

Tiếng buồn vang trong mây

Tiếng buồn vang trong mây.

Chim rừng quên cất cánh

Gió say tình ngây ngây

Có phải sầu vạn cổ,

Chất trong hồn chiều nay

Chất trong hồn chiều nay.

Tôi là người lữ khách

Màu chiều khó làm khuây

Ngỡ lòng mình là rừng

Ngỡ lòng mình là mây

Nhớ nhà châm điếu thuốc

Khói huyền bay lên cây.

Trên đường về nhớ đầy

Chiều chậm đưa chân ngày

Tiếng buồn vang trong mây

Tiếng buồn vang trong mây.

Trả lời

0981.019.019