Chìm Dưới Cơn Mưa

Bài Hát: Chìm Dưới Cơn Mưa – Mỹ Lệ

Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya

Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta

Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi

Bờ bến sương thu nằm chìm dưới hư vô.

Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước

Mây qua mây qua môi em hồng nhạt

Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa

Mây qua mây qua môi em hồng vừa.

Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua

Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu

Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ

Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho.

Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé

Năm xưa năm xưa chung vui hội hè

Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé

Năm nay năm nay đã quên đường về.

Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua

Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu

Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ

Chìm dưới sương thu là một đóa thơm tho.

Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi

Chìm dưới đất kia một hạt cát bao la.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019