Chung Tay Vì Đất Mẹ Việt Nam

Chưa bao giờ hai tiếng quê hương

Nghe vấn vương trong tim mỗi người

Khi gian nan giông tố tràn về

Tiếng đồng bào, da diết thân thương.

Trên tuyến đầu, bác sĩ trắng đêm thâu

Nơi biên cương, chiến sĩ đang đương đầu

Quên hiểm nguy cùng vượt qua gian khổ

Dẫu biết rằng có mất mát thương đau.

Việt Nam ơi! Vững tin vào tương lai

Vững tin với truyền thống cha ông

Sinh anh hùng trong những lúc nguy nan

Nguyện hy sinh thân mình cho đất mẹ.

Bạn yêu ơi chúng ta cùng chung tay

Hãy sẻ chia dành lấy chiến thắng này

Bình minh tới chỉ sau một đêm dài

Bầu trời sáng tươi, trên đất mẹ Việt Nam.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019