Chuyển Bến

Chuyển Bến

Sáng tác: Đoàn Chuẩn- Từ Linh

Chiều nay sao giăng nhanh màu tím

Và mây bay theo nhau về bến

Thuyền cắm tay sào từ cuối thu

Về nơi đâu nữa trời bến nao

Thuyền anh mai ra đi rời bến

Mình anh lênh đênh nơi trời sóng

Tìm hướng cho lòng chuyển bến mơ

Về nơi đâu nữa trời bến nao

Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau

Ngước mắt trông trời

Ngày mai anh đã xa rồi

Tình tan vỡ chìm trong lãng quên

Thuyền anh mai ra đi rời bến

Mình anh lênh đênh nơi trời sóng

Tìm hướng cho lòng chuyển bến mơ

Từ nay xa cách rồi bến xưa

Chiều nay sao giăng nhanh màu tím

Và mây bay theo nhau về bến

Thuyền cắm tay sào từ cuối thu

Ngoài kia sông nước như đón chờ

Thuyền ơi sao mê say nhiều quá

Đường mê khôn ai ngăn cản lối

Một sớm thu về chuyển bến mơ

Về nơi đâu nữa trời bến nao .

Trả lời

0981.019.019