Chuyện Của Lá[:: CCL Chuyen Cua La ::]

Nghe trong Lá, tiếng ai thở than

Nghe trong Gió, tiếng ai hỏi han

“Lá ơi, em còn tiếc thay làm chi nữa?

Trên cao Lá vẫn đang đùa reo”

Ôi thôi những tháng năm còn đâu

Lá gieo sâu mình xuống nơi ngàn sầu

… Này Lá, em à

Dẫu mai này cách xa, thì Cành vẫn thương em ngàn sau nữa

Đừng khóc, đừng buồn cho thần gầy héo khô

Dù gió kia cứ gào, và dẫu cách xa nghìn trùng

Vì anh, vì ai? Vì nắng hay vì mưa

Vì những nhớ thương không hẹn trước

Vì những ân tình, trôi đi cùng tháng năm

Vì Lá, vì cành vì chính em

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019