Chuyện Tình Sereneda

1. Chiều buồn nhẹ xuống đời

Người tình tìm đến người

Thấy run run trong chiều phaị..

Vẻ sầu của đóa cười

Tình bền của lứa đôi

Thoáng hương trong chiều rơị..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời

Cho người thôi khóc thương ai !

Cho niềm yêu đến bên tôi !

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu

Ru người qua chốn thương đau

Cho làn nước mắt… chìm sâụ..

ÐK 1

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi

Người về khuất chân trời

Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời

Chỉ còn thương nhớ…mà thôị..

2. Tình đời tỏa ngát màu

Chiều nay là lúc đầu

Nói cho nhau nghe đời sau

Nhẹ nhàng người đắm sầu

Kể lể chuyện kiếp nao

Có ai chia lìa nhau

Một ngày đó tóc mây đã phai màu

Có chờ ta oán trách đâu ?

Có vì duyên kiếp không lâu !

Ðời sẽ thấy chúng ta sống không cầu

Cho tình cứ úa phai mau

Cho người cứ mãị.. phụ nhaụ..

ÐK 2

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi

Người về khuất chân trời

Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời

Chỉ còn thương nhớ… mà thôị..

… Bóng tối buồn… không… lờị..

Trả lời

0981.019.019